PIERSI

Pierś w pługu RABEWERK znajduje się nad lemieszem i jest to część dołożona do odkładnicy, pomaga w przewracaniu skiby ziemi. Jej specjalny kształt sprawia, że gleba uniesiona przez lemiesz jest przez nią pokierowana w stronę odkładnicy. Pierś działa jako element wspomagający, który wstępnie przewraca glebę.

Aktywne filtry