Paszowozy

Paszowóz to specjalny pojazd służący do transportu, przechowywania i podawania paszy dla zwierząt gospodarskich. Jest powszechnie stosowany w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w hodowli bydła i trzody chlewnej. Pozwala on na skuteczne i efektywne dostarczanie pokarmu do zwierząt na fermie.

Aktywne filtry