ODKŁADNICE

Odkładnice w pługu NIEMEYER pełnią bardzo ważną rolę w procesie orki, współpracują z lemieszem, aby efektywnie przekształcić glebę. Po odcięciu skiby przez lemiesz, odkładnica przejmuje skibę i przewraca ją. Ten proces jest kluczowy, ponieważ przewrócona gleba zakrywa resztki roślinne, chwasty i nasiona, co pomaga w ich rozkładzie i ogranicza wzrost chwastów. Odkładnice pomagają w rozdrabnianiu i kruszeniu skiby ziemi podczas jej przewracania. Dzięki temu gleba jest bardziej rozdrobniona, co sprzyja lepszemu napowietrzeniu i zatrzymywaniu wody. 

Aktywne filtry